37 jaar UMO Karate  1983 - 2020

KARATE ....

KIHON

Kihon is de verzameling basistechnieken van karate.

De kihon bestaat uit arm- en handtechnieken als uraken, shuto en jodan-tsuki, been-en voettechnieken als mae-geri en  mawashi-geri en ademhalings oefeningen ibuke  en nogari.

Een groot gedeelte van de training voor beginnelingen bestaat uit opwarming en dan kihon. Ook gevorderden en experten blijven kihon oefenen en vervolmaken. Door veelvuldige herhaling van een techniek in de kihon verwerft men een bepaald automatisme. Het gevolg hiervan is dat in kata en kumite over de goede uitvoering van die technieken niet meer hoeft nagedacht te worden.

KATA

Kata (型, かた, kata) is een term uit de Japanse  zelfverdedigingskunsten en vechtsporten zoals  karate, jiujitsu, judo en in deze betekent het 'vorm'.

Een kata is een individuele stijloefening met een reeks vastgelegde bewegingen, uitgevoerd tegen 4 tot 8 denkbeeldige tegenstanders, die uit verschillende richtingen aanvallen.

Het is een gedetailleerde reeks vooraf vastgestelde stoot-, trap- en afweertechnieken in zelfverdediging, die kan bestaan uit tientallen zeer uiteenlopende bewegingen en technieken.  

De gehele kata duurt gewoonlijk, afhankelijk van welke kata men loopt, zo'n 1 à 2 minuten.

Alle  Shotokan  Kata's  en  de  betekenis

Alle NAKAYA RYU & ASAI RYU Kata's

Video: kata op wedstrijden

KUMITE

Kumite, ook bekend als 'sparren', is een onderdeel van karate waarin men met een partner traint of vecht. Kumite wordt op verschillende niveaus uitgevoerd. Het laagste niveau bestaat uit vijf onderdelen, waarbij de karateka vijf technieken uitvoert. Elke techniek is een aanvalstechniek die door een van beiden wordt uitgevoerd en bij de afronding hiervan door de ander wordt beantwoord met een tegenaanval. Deze methode zorgt ervoor dat de karateka afstand leert houden en maakt hem bekend met de gedachte aangevallen te worden. De volgende stap is met drie onderdelen. Deze methode kent hetzelfde patroon. Het is vooral bedoeld om de karateka in staat te stellen in een kortere tijd meer technieken te oefenen. De laatste fase van de sparringsoefeningen is het sparren met één onderdeel. Bij deze methode valt de ene karateka aan, die antwoordt met een bekende techniek. De nadruk ligt hier op snelheid en accuratesse. Beide karateka's kennen de voorgeschreven volgorde en er wordt geen onderling contact gemaakt, al worden de technieken uitgevoerd alsof dat wel zo is. Zo zijn ze in staat maximale snelheid en kracht te gebruiken. Het laatste aspect van kumite is 'vrij sparren' ofwel jiyu kumite. Bij jiyu kumite probeert de ene karateka de andere aan te vallen om punten te scoren. Het biedt de karateka de kans zichzelf op de proef te stellen. Het is een goede methode om vaardigheden te verfijnen en het is tevens de methode die bij wedstrijden wordt gebruikt. Bij al deze fases horen rituelen voordat de kumite plaatsvindt. Bij de eerste drie fases buigen de karateka's, gaat degene die aanvalt in neerwaartse houding staan met lage blokkade. Ondertussen blijft zijn partner in 'yoi' (aandachtshouding) staan. Vervolgens zegt hij waar hij gaat aanvallen: gedan, chudan of jodan (laag, midden of hoog). Wanneer zijn partner dan oss (uitspraak:oes) zegt ter bevestiging dat hij klaar is, mag de karateka aanvallen. Bij jiyu kumite buigen de karateka's en gaat het gevecht van start zodra de scheidsrechter het teken geeft.

 • GOHON  KUMITE
 • 5 onderdelen
 • karateka leert afstand houden met de gedachte aangevallen te worden
 • SAMBON  KUMITE
 • 3 onderdelen
 • karateka leert meer technieken in een kortere tijd
 • KIHON  IPPON  KUMITE
 • 1 onderdeel
 • karateka oefent snelheid en accuratesse
 • JIYU  KUMITE
 • vrij sparren
 • karateka valt aan en probeert punten te scoren

Video: KUMITE  op wedstrijden

EXAMENS

KYU & DAN

KYU EXAMENS
 • Er worden 2x per jaar kyu examens afgenomen. 
 • Het volgende examen is op 10-12-2020
DAN EXAMENS
 • Nog geen datum bekend
UMO  YUDANSHAKAI

Karate Technieken & Standen ....

© Copyright UMO KARATE